Farní charita Lysá nad Labem

Farní charita v Lysé nad Labem pracuje od roku 2001. První ředitelkou byla pí. Mariola Světlá.

V roce 2005 byla do funkce ředitelky jmenována Jaroslava Labutová. V současné době se práce charity soustřeďuje na projekt „myslet na druhé„. Při akcích konaných Farní charitou, ať pro děti či dospělé, se vždy soustřeďujeme na pomoc potřebným. Ať již jsou to rodiny s dětmi v tíživé situaci, lidi bez domova nebo děti z dětského domova. Pro potřebné zajišťujeme celoročně potraviny z Potravinové banky či sbírky potravin. Mimo to ještě pořádáme spolu s městem sbírky oblečení pro potřebné. 

Od 1.6.2023 byla do funkce ředitelky jmenována Mgr. Martina Svobodová, která bude pokračovat v akcích započatých Jaroslavou Labutovou, která zůstává její zástupkyní, s tím, že se budeme více věnovat i práci se seniory a handicapovanými. 

Adresa a kontakt

Farní charita Lysá nad Labem

náměstí B. Hrozného 7

289 22 Lysá nad Labem

Kontakt:

ředitelka Mgr. Martina Svobodová

tel. 776 018 533

e-mail: martina.labutova@email.cz

 

zástupkyně ředitelky  Jaroslava Labutová

tel. 777 959 221

labutova@seznam.cz